توطئه های مرگبار شاهزاده خانم صفوی ، پریخان خانم!

سال 1576 و بخشی از سال 1577 میلادی، کاخ سلطنتی قزوین (پایتخت وقت ایران) به صورت لانه توطئه های مرگبار یک شاهزاده خانم صفوی به نام «پریخان خانم» در آمده بود که طبق برخی روایات، پدرش شاه طهماسب را هم در 1576 مسموم کرده بود. همین پریخان خانم که زنی جاه طلب بود به حیدر میرزا برادر خود که برجای پدر، شاه طهماسب، نشسته بود تنها یک روز امکان سلطنت داد و در شب او را مسموم کرد تا شاه بعدی، فرد مورد نظر او باشد. پس از مرگ حیدر میرزا، اسماعیل میرزا پسر دیگر شاه طهماسب را که به دستور پدر به زندان افکنده شده بود آوردند و به نام شاه اسماعیل دوم بر تخت نشاندند. چون ابراهیم میرزا عموی اسماعیل و پریخان خانم (پسر شاه اسماعیل اول) که از شاعری و هنرهم بهره داشت مخالف این انتصاب بود، طبق توطئه پریخان خانم و تایید شاه اسماعیل دوم 20 ژوئن 1576 کشته شد. قتل ابراهیم میرزا که زمانی حاکم خراسان بود و در هرات می نشست، خراسانی ها را خشمگین ساخت. اسماعیل دوم که تعادل روانی نداشت کمر به قتل شاهزادگان صفوی که قلبا او را قبول نداشتند بست و پریخان خانم در این برنامه قرار گرقت و از میان برده شد. پادشاهی اسماعیل دوم نیز به دو سال نرسید و از میان رفت.

/ 0 نظر / 145 بازدید