چه بسا در زیر هر سنگ قبر یک تاریخ خفته باشد

 

توجه به تاریخ ، انسانیت ما را به سوی راز انسان بودن رهبری می کند . این واقعیت که ما آدمیان تاریخ دارم و به واسطه تاریخ ، آن شده ایم که هستیم و اینکه تاریخ تا امروز ، زمان بسیار کوتاهی را گذرانده است ، پرسشی را پیش می آورد که تارخ از کجا می آید ؟ به کجا می رود ؟ و چه معنایی دارد ؟
بسیاری از برجستگان جوامع بشری کوشیده اند پاسخی برای این سوالات بیابند اما به نظر می رسد : بهترین پاسخ را لئوتولستوی نویسنده بزرگ روس داده است که می گوید :چه بسا در زیر هر سنگ قبر یک تاریخ خفته باشد !
/ 0 نظر / 19 بازدید