نهایت چاپلوسی در دوران قاجار

 

در زمان صدارت میزا آقا خان نوری ، شخصی یک کره جغرافیایی با خودش به ایران می آورد و به حضور صدراعظم می برد . میرزا آقاخان می پرسد این چیست ؟
مردک می گوید : این کره جغرافیایی است و نقاط مختلف جهان را نشان می دهد ، میرزا آقا خان می گوید : حالا ایران کجای این کره است ؟
و مردک چاپلوس هم به عادت ژنتیکی بعضی از هموطنانش که انجام هر کاری را منوط به خواست و اجازه بزرگترها می دانند می گوید :
- هر کجا که حضر تعالی امر بفرمائید !  
 
/ 0 نظر / 31 بازدید