تاریخ ایران زمین

تاریخ ایران

بازار در تهران قدیم
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: بازار در تهران قدیم

بازار بزرگ تهران از جمله بازارهای مهم ایران می‌باشد که در دو سده‌ی اخیر نقش زیادی در تحولات سیاسی ـ اجتماعی جامعه‌ی ایران به خصوص از دوره‌ی مشروطه به بعد داشته است.
این بازار با مساحت امروزی 105 هکتار و تردد روزانه حدود 400 هزار نفر، به مانند دیگر بازارهای شهری ایران براساس الگوی کهن بازارهای شرقی، مرکز تجمع مراکز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلی شهر بوده و هنوز هم مانند دوره قاجار و پهلوی، نقش مهمی در تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شهری تهران دارد...


بابک خرمدین بزرگترین قهرمان ایرانی
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: بابک خرمدین

 

بابک خرمدین ابرقهرمان ایرانی

یکی از بزرگترین جنبش هایی که برای کوتاه کردن دست تازیان در ایران آغاز شد جنبش ملی خرمدینان در قرن دوم و سوم هجری بود ملت ایران که در این تباهی هیچ نقشی نداشت تا آخرین دم برای کشورشان جان فشانی کردند در آذربایجان خرمدینیان در گیلان و طبرستان مردم تا دوبیست سال در برابر تازیان مقاومت کردند در ناحیه خراسان آزاد مردی بنام یعقوب لیث صفاری تا زمانی که بیماری او را از پای در نیاورده بود در برابر تازیان مقاومت کرد.


ایران در زمان اسماعیلیان
ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 طول تاریخ دولتهای نظامی زیادی تشکیل شدند. اما اسماعیلیان یک استثنا محسوب می‌شوند. آنان در سال 483 هجری برابر با1090 میلادی دولتی نیرومند پی‌افکندند که تا سال 654/1256 دوام آوردند. دولت اسماعیلی اگر چه قلمرو پراکنده‌ای داشت اما توانست در برابر واکنشهای سرسخت خلافت عباسی و جامعه اهل سنت پایداری خود را حفظ کند...


قدمت خلیج فارس 2500 سال است
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: خلیج فارس

خلیج فارس سومین خلیج بزرگ جهان است که به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ همواره نامش بر سر زبان‌ها بوده است و مردم تمام جهان آن را با نام خلیج فارس یا دریای پارس می شناسند...


تورکینا خاتون
ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: تورکینا خاتون

عصر مغول برای ایرانیان یاد آور جنگ و خون ریزی و ویرانی شهر هاست ولی از جنبه ی دیگر مغول سنت نیکوی اهمیت و احترام و داشتن نقش فعال زنان در جامعه را به ارمغان آورد ...


مقررات دوچرخه سواری در تهران قدیم
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مقررات دوچرخه سواری در تهران فدیم

وزارت داخله
اداره کل تشکیلات نظمیه
نظامنامه سیر و حرکت دوچرخه‌های پایی در شهر و حومه

ماده1- احدی نمی‌تواند با دوچرخه های پایی در شهر و حومه آن حرکت نماید، مگر این که قبلا در اداره نظمیه حاضرشده، پس از امتحانات لازمه، جواز تصدیق‌نامه بگیرد.


آخرین وصیت محمدعلی شاه قاجار
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: احمد شاه

 مهمترین مشغله فکری احمد شاه، نه سیاست که ثروت اندوزی بود.

هنگامی که فاتحان تهران، محمدعلی شاه را روانه تبعید می کردند، پادشاه معزول به دلیل علاقه زیادی که به پسرش احمد شاه نصیحت کرد ثروت اندوزی را مهمترین اولویت زندگی خود قرار دهد.


نهضت سربداران
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: سربداران

مردم ایران پس از هجوم مغول‌ها و ترک‌ها به رغم سستی و بی‌سیاستی محمد خوارزم‌شاه و خلیفه بغداد هیچگاه از پایداری در برار متجاوزان غارتگر و خون‌خوار باز نایستاد، مقاومت مردم شکل‌های گوناگون داشت، بازپسین ضربه را خروج سربداران خراسان بر کاخ فرمانروائی و غارتگری ایلخانان مغول وارد آودرد.


تاریخچه اکتشاف نفت در ایران
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: اکتشاف نفت

تاریخچه اکتشاف نفت در ایران با واگذاری امتیازات در اواخر دوره قاجاریه همراه است که ورود به آن ازاهداف این مقدمه خارج است امادرهر صورت اقدامات عملی اکتشاف نفت از سال1280با عقدقرارداد "دارسی" آغاز و در خرداد 1287با کشف میدان نفتی مسجد سلیمان وارد مرحله عملی گردید. بابروز جنگ جهانی اول رکورد اکتشاف فراگیرشد و تا سال 1307 که آغاز بحران اقتصادی جهانی بود جمعاًدو میدان نفتی دیگر یعنی هفتگل و نفت شهر کشف گردید. از سال 1309 تا سال 1312 مناقشات ایران و شرکت نفت بریتانیا رکودی دیگر بر روند اکتشاف وارد کرد ولی با تمام این احوال تا سال 1317 میدانهای بزرگی همچون نفت سفید، آغاجاری، پازنان و گچساران کشف شد.